Automatisch

Openingsuren: 24u per dag – 7 dagen op 7

Alle zonnecenters in België ,die niet doorlopend bemand zijn, zijn bij wet verplicht om magneetkaarten te gebruiken. Daarom dient u bij uw eerste bezoek langs te komen in het bemand gedeelte voor het aanmaken van u persoonlijke Megabruinkaart.

Vanaf het ogenblik dat u over uw persoonlijke magneetkaart beschikt kan u zonnen, wanneer het u past, zonder afspraak.

1ste bezoek

 • Kom tijdens de openingsuren van het bemand zonnecenter langs voor het aanmaken van een magneetkaart.
 • Samen met de onthaalverantwoordelijke vult u een registratieformulier in en wordt uw huidtype bepaald. Vergeet zeker uw IDENTITEITSKAART niet!!
 • U krijgt de nodige uitleg over verantwoord zonnen en de werking van ons zonnecenter (bemand + onbemand). Wanneer dit gebeurt is,ontvangt u uw persoonlijke Megabruinkaart en kan u gebruik maken van het zonnecenter.

Magneetkaart

De Megabruinkaart kan zowel in het onbemand als in het bemand zonnecenter gebruikt worden.

magneetkaart_digitaal

Doel

 • de duur van uw zonnebeurt te limiteren i.f.v. uw huidtype (om te lange sessies met zonnebrand tot gevolg te voorkomen),
 • toegang van minderjarige onder de 18 jaar en mensen met huidtype 1 te weigeren,
 • veiligheid te verhogen.

Verplichte ‘pauze’ tussen 2 zonnesessies

 • Tussen uw eerste en tweede sessies bent u verplicht 48 uur tussen te laten. Dit om na te gaan of u de gebruikte UV-lampen goed verdraagt.
 • Vanaf de 2de sessie wordt uw MEGAbruinkaart na elke sessie 24 uur geblokkeerd. Dit om te voorkomen dat u binnen 24 uur meerdere sessies zou nemen. Bruinen neemt tijd in beslag en zonnebrand vertoont zich slechts 8 tot 24 uur na een sessie.
 • Indien u langer dan 30 dagen niet meer bij MEGABRUIN bent geweest, wordt de tijd gelimiteerd tot de helft van de normale gebruiksduur voor uw huidtype en wordt uw magneetkaart geblokkeerd gedurende 48 uur.

Richtlijnen zonnebank

 • Draag een beschermende UV-bril, die ligt op het kastje naast de betaalautomaat;
 • Ontschmink u grondig, liefst enkele uren voor het zonnen, sommige cosmetica kunnen reacties geven;
 • Gebruik geen zonnebrandmiddel of andere cosmetische producten die niet speciaal bestemd zijn voor het gebruik op een zonnebank;
 • Stel u niet bloot aan ultravioletstraling wanneer u geneesmiddelen inneemt die de gevoeligheid voor deze stralen verhogen;
 • Win het advies van een arts in alvorens gebruik te maken van een zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt;
 • Tatoeages kan u eventueel afdekken met een sun-block crème;
 • Beperk de tijd van de blootstelling tijdens de eerste sessie om te zien hoe de huid reageert;
 • Het gebruik van de zonnebank tijdens een zwangerschap wordt afgeraden als er zich een zwangerschapsmasker voordoet;
 • Gebruik van de zonnebanken is verboden onder de 18 jaar en voor mensen met huidtype 1.

Zonnebank reinigen VOOR EN NA elk gebruik!!!!

1. Neem een handdoekje en een bus reinigingsmiddel
2. Spuit de onderste ligplaat van de zonnebank in;
3. Wrijf het product uit en droog het vervolgens af;
4. Nu kan u zonnen;
5. Na het zonnen herhaald u stap 2 en 3;
6. Zet de bus reinigingsmiddel terug op zijn plaats;
7. Gooi de gebruikte handdoekjes in de wasmand naast de betaalautomaat.

LAAT DE DEUR OPEN BIJ HET VERLATEN VAN DE CABINE !

Naast deze dubbele reiniging door uzelf, wordt het zonnecenter ook enkele keren per dag volledig ontsmet door de onthaalverantwoordelijke. Deze werkwijze laat ons dan ook toe een hygiënisch verantwoord kader te scheppen.